Intézményünk az Érmellék legnagyobb múltú középiskolája, jogelődje az 1954-ben alapított Székelyhídi Magyartannyelvű Vegyes Középiskola. A líceum 1990-ben vette fel Petőfi Sándor nevét. 2008-ig az intézmény a város központjában álló, egykori Stubenberg-kastélyban működött, ekkor költözött át a strand és sportcsarnok melletti új, korszerű iskolaépületbe, ahol most már 5. osztálytól 12-ig egyazon épületben tanul a mintegy 500 általános és középiskolai diákunk.

A líceumi tagozaton évfolyamonként egy román és két magyar tannyelvű osztály működik. Az induló román osztályok profilját évről-évre a szülők döntése határozza meg, magyar tagozaton pedig minden évben egy reál (természettudományok – intenzív angol) és egy humán (filológia) osztályt indítunk.

Iskolánkban magas szakmai színvonalú képzés folyik, amit egyrészt a pedagógusok képzettsége biztosít (tanáraink döntő többsége címzetes), másrészt a líceum infrastruktúrája, hiszen van két számítástechnika termünk (folyamatosan megújuló számítógép-parkkal), nyelvlaborunk, fizika-, kémia- és biológialaboratóriumunk, dokumentációs központunk, sporttermünk (többek között mászófallal – az országban mi vagyunk a második középiskola, akik ilyesmivel büszkélkedhetünk), továbbá 20000 kötetes könyvtár, interaktív táblák, fénymásolók, nyomtatók, videóprojektorok segítik a minőségi oktatás megvalósítását. Jelenleg épp a Városi Uszoda építése zajlik az iskola közvetlen szomszédságában, amit következő tanévtől iskolánk diákjai is használhatnak majd a tornaórákon és szabadidejükben.

Az oktatás színvonalát jelzi az is, hogy magas a továbbtanulók aránya, nagyváradi, kolozsvári, marosvásárhelyi és debreceni egyetemeken végzett több száz, egykor Székelyhídon tanuló diák vált közösségünk megbecsült szakemberévé az évek során.

Iskolánk diákjai évről-évre számos hazai és nemzetközi versenyen vesznek részt, kiemelkedő sikerekkel. Testvériskolai kapcsolatban állunk a tatabányai Árpád Gimnáziummal, amit az évente több alkalommal megvalósuló cserelátogatásokkal is tovább mélyítünk. A város kulturális életéből is aktívan kivesszük a részünket, továbbá sportszakköreink vannak, időszakosan működő médiakörünk és diákújságunk, évről-évre szervezünk gólyabálokat, farsangi műsorokat és szalagavatókat. Az elmúlt évek során számos nemzetközi cserediák-programban vettünk részt, de voltak nagyszabású környezetvédelmi és idegennyelvi projektjeink is. 2018-tól fut világbanki támogatással a ROSE-programunk, amelynek célja az érettségi eredmények további javítása (ami egyébként sem mondható rossznak, hiszen 2018-ben Bihar megyében 3-4. helyen végeztünk a magyar középiskolák és tagozatok mezőnyében a sikeresen érettségizők arányát tekintve, 60% fölötti eredménnyel).

Instituția noastră este liceul cu un trecut remarcabil de pe Valea Ierului , având ca predecesor Liceul Mixt/ Combinat cu predare în limba Maghiară din Săcueni , înființat în anul 1954. În anul 1990 , liceul a primit numele „Petőfi Sádor”. Până în anul 2008 , instituția a funcționat în vechiul castel al familiei Stubenberg, situat în centrul orașului, apoi s-a mutat într-o clădire nouă și modernă , situată lângă ștrandul termal și sala de sport / stadion. Aici învață în aceeași clădire în jur de 500 de elevi din clasa a V-a până în clasa a XII-a.
În ciclul inferior și superior al liceului avem câte trei clase paralele la fiecare nivel , una la secția română și două la secția maghiară. Profilul claselor de la secția română se stabilește în fiecare an în funcție de preferințele părinților și ale elevilor, iar la secția maghiară avem în fiecare an, de regulă, o clasă cu profil real ( științe ala naturii – engleză intensiv ) și una cu profil uman ( filologie).
În școala noastră se desfășoară o muncă educativă de nivel înalt, asigurată, pe de-o parte de cadre didactice calificate și bine pregătite ( majoritatea profesorilor sunt titulari) , pe de-altă parte de infrastructura liceului. Școala este dotată cu două cabinete de informatică ( cu calculatoare din ce în ce mai performante) , laborator de fonetică , de fizică , chimie și biologie , un C.D.I( Centru de Informare și Documentare), sală de sport( printre altele și cu un panou de cățărare – suntem al doilea liceu din țară care se poate mândri cu un astfel de panou) ,avem și o bibliotecă cu 20000 de exemplare de cărți, table interctive , copiatoare , imprimante , videoproiectoare care contribuie la realizarea unei educații de calitate. În vecinătatea școlii, momentan. este în derulare construirea Piscinei Orǎșenești care va putea fi folosită începând cu anul școlar urmǎtor și de către elevii noștri, atât în cadrul orelor de educație fizicǎ, cât și în timpul liber.
Calitatea educației este dovedită și de numărul mare al elevilor care își continuă studiile la universitățile din Oradea, Cluj – Napoca , Târgu – Mureș sau Debrecen. Acești foști elevi/ absolvenți ai liceului din Săcueni ( câteva sute) au devenit de-a lungul anilor specialiști recunoscuți ai comunității noastre.
Elevii liceului nostru participă an de an la diferite concursuri naționale și internaționale , de unde se întorc cu rezultate remarcabile. Suntem o școală înfrățită cu școala Árpád Gimnázium de la Tatabánya ( Ungaria), relația dintre cele două instituții este aprofundată prin vizite reciproce regulate, care au loc de mai multe ori în cursul unui an școlar. Participăm activ și la viața culturală a orașului, avem cercuri sportive , cerc media , revista școlii, organizăm în fiecare an Balul Bobocilor , spectacole cu ocazia Balului Mascat, respectiv Balul Majoratului/ Maturandusul. În ultimii ani am participat la numeroase programe culturale, educative, dar am avut și proiecte importante legate de protecția mediului înconjurător sau proiecte de limbi străine. Din anul 2018 suntem implicați în proiectul ROSE , proiect finanțat de banca mondială , care are ca scop îmbunătățirea/ameliorarea rezultatelor de la Bacalaureat ( care de altfel au fost destul de bune , în 2018 , am ocupat locul 3-4 în rândul liceelor cu predare și în limba maghiară din județul Bihor , rata de promovabilitate în rândul absolvenților noștri fiind de peste 60%.)