Simulare / Próbavizsgák

Evaluare Națională cls. 8 / Nyolcadikosok országos felmérése

  • OME nr. 6155/2023 privind organizarea și desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2023-2024;
  • OME nr. 4730/2022 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2023 -2024;
  • Calendar EN 8
  • Procedura nr. 31816/25.10.2023 cu cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale – sesiunea 2024 .
  • Procedura nr. 27944/24.05.2023 cu privire la vizualizarea lucrarilor redactate la probele din cadrul examenului de Evaluare Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2022-2023

Cerere contestatii / Óvási kérelem