Simulare / Próbavizsgák

Evaluare Națională cls. 8 / Nyolcadikosok országos felmérése

  • OME nr. 5241/2022 privind organizarea și desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2021-2022;
  • OME nr. 4730/2022 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2021 -2022;
  • Calendar EN 8
  • Procedura nr. 33576/31.10.2022 cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2023 .
  • Procedura nr. 27944/24.05.2023 cu privire la vizualizarea lucrarilor redactate la probele din cadrul examenului de Evaluare Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2022-2023

Cerere contestatii / Óvási kérelem