Simulare / Próbavizsgák

Evaluare Națională cls. 8 / Nyolcadikosok országos felmérése

  • OME nr. 5149/30.08.2021 privind organizarea și desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2021-2022;
  • OMEC nr. 3237/02.02.2021 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2021 -2022;
  • Calendar EN 8
  • Procedura nr. 25464/11.02.2022 cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2022 .
  • Procedura nr. 29397/31.05.2021 cu privire la vizualizarea lucrarilor redactate la probele din cadrul examenului de Evaluare Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2020-2021

Cerere contestatii / Óvási kérelem