Intézményünk az Érmellék legnagyobb múltú középiskolája, jogelődje az 1954-ben alapított Székelyhídi Magyartannyelvű Vegyes Középiskola. A líceum 1990-ben vette fel Petőfi Sándor nevét. 2008-ig az intézmény a város központjában álló, egykori Stubenberg-kastélyban működött, ekkor költözött át a strand és sportcsarnok melletti új, korszerű iskolaépületbe, ahol most már 5. osztálytól 12-ig egyazon épületben tanul a mintegy 500 általános és középiskolai diákunk.

A líceumi tagozaton évfolyamonként egy román és két magyar tannyelvű osztály működik. Az induló román osztályok profilját évről-évre a szülők döntése határozza meg, magyar tagozaton pedig minden évben egy reál (természettudományok – intenzív angol) és egy humán (filológia) osztályt indítunk.

Iskolánkban magas szakmai színvonalú képzés folyik, amit egyrészt a pedagógusok képzettsége biztosít (tanáraink döntő többsége címzetes), másrészt a líceum infrastruktúrája, hiszen van két számítástechnika termünk (folyamatosan megújuló számítógép-parkkal), nyelvlaborunk, fizika-, kémia- és biológialaboratóriumunk, dokumentációs központunk, sporttermünk (többek között mászófallal – az országban mi vagyunk a második középiskola, akik ilyesmivel büszkélkedhetünk), továbbá 20000 kötetes könyvtár, interaktív táblák, fénymásolók, nyomtatók, videóprojektorok segítik a minőségi oktatás megvalósítását. Jelenleg épp a Városi Uszoda építése zajlik az iskola közvetlen szomszédságában, amit következő tanévtől iskolánk diákjai is használhatnak majd a tornaórákon és szabadidejükben.

Az oktatás színvonalát jelzi az is, hogy magas a továbbtanulók aránya, nagyváradi, kolozsvári, marosvásárhelyi és debreceni egyetemeken végzett több száz, egykor Székelyhídon tanuló diák vált közösségünk megbecsült szakemberévé az évek során.

Iskolánk diákjai évről-évre számos hazai és nemzetközi versenyen vesznek részt, kiemelkedő sikerekkel. Testvériskolai kapcsolatban állunk a tatabányai Árpád Gimnáziummal, amit az évente több alkalommal megvalósuló cserelátogatásokkal is tovább mélyítünk. A város kulturális életéből is aktívan kivesszük a részünket, továbbá sportszakköreink vannak, időszakosan működő médiakörünk és diákújságunk, évről-évre szervezünk gólyabálokat, farsangi műsorokat és szalagavatókat. Az elmúlt évek során számos nemzetközi cserediák-programban vettünk részt, de voltak nagyszabású környezetvédelmi és idegennyelvi projektjeink is. 2018-tól fut világbanki támogatással a ROSE-programunk, amelynek célja az érettségi eredmények további javítása (ami egyébként sem mondható rossznak, hiszen 2018-ben Bihar megyében 3-4. helyen végeztünk a magyar középiskolák és tagozatok mezőnyében a sikeresen érettségizők arányát tekintve, 60% fölötti eredménnyel).